استاندارد BABOK: راهنمای تحلیل کسب‌وکار
شیما مسائلی
۲۸ جولای ۲۰۱۷
شیما مسائلی

شیما مسائلی

نزدیک به ۱٫۵ ساله در بلاگِ مدیر نوشته‌های کارآفرینی و مدیریت منتشر می‌کنم. کتاب ترجمه شده اولم با عنوان "فروشگاهی برای همه چیز: جف بزوس و عصر آمازون" منتشر شده. امیدوارم از خواندن این کتاب لذت ببرید.

آرشیو نوشته‌ها
استاندارد BABOK: راهنمای تحلیل کسب‌وکار
مقدمه: استاندارد BABOK به معنای تحلیل کسب‌وکار است و تحلیلگر کسب‌وکار به شناسایی مشکل، شناسایی راهکارها و انتخاب راهکار مناسب به کمک انواع تکنیک‌ها می‌پردازد.

مقدمه

استاندارد BABOK مخفف ( Business Analysis Body of Knowledge) به معنای تحلیل مجموعه دانش کسب و کار، استانداردی است که توسط شرکت  IIBA(International Institute of Business Analysis) به‌منظور کمک به مدیران سازمان در شناسایی مشکل، شناسایی راه‌حلها و انتخاب راه‌حل مناسب با استفاده از انواع تکنیک‌ها تهیه و عرضه شده است. هدف این مدل ایجاد درک مشترکی از وضعیت سازمان برای همه گروه‌های ذینفع است. نوشته‌ی حاضر به‌منظور معرفی چارچوب استاندارد BABOK برای تحلیل یک کسب و کار گردآوری شده است و به بیان مطالب زیر می‌پردازد :

 • نقش تحلیلگر (BA: Business Analyst) در سازمان
 • شایستگی‌های ضروری برای تحلیلگر یک سازمان
 • تکنیک‌هایی مورد استفاده
 • حوزه‌های دانش

استاندارد BABOK  – تعریف و ضرورت تحلیل کسب‌وکار

آگاهی از استاندارد BABOK برای تحلیل کسب و کار مجموعه‌ای از وظایف و تکنیک‌هاست که به‌منظور ایجاد ارتباط بین گروه‌های مختلف ذینفع در سازمان، با هدف ایجاد درک درستی از ساختارها، سیاست‌ها و فعالیت‌های سازمان و نیز ارائه راه‌حل هایی جهت دستیابی به اهداف سازمان است. تحلیل کسب و کار به‌ منظور درک جایگاه فعلی سازمان به عنوان مبنایی برای شناسایی نیازهای تجاری آن اهمیت دارد. با این‌ حال در بسیاری از موارد ابزاری است که در تعریف و تایید اعتبار راه‌حل های ممکن برای دستیابی به اهداف و رفع نیازهای سازمان به‌ کار می‌رود.

تضمین سرمایه‌گذاری صورت گرفته در انتخاب یک راه‌حل و رفع نیازهای یک کسب و کار، نیازمند ایجاد درک مشترکی از  فعالیت‌های سازمان، فلسفه وجودی آن، اهداف و چگونگی دستیابی به آنها، تغییرات لازم به‌منظور دسترسی سریعتر به اهداف سازمان، بین گروه‌های مختلف ذینفع است و تمام این فعالیت‌ها ارزشی است که توسط تحلیل یک کسب و کار خلق می‌شود.

استاندارد BABOK – نقش تحلیلگر سازمان

استاندارد BABOK بیان می‌کند که تحلیلگر کسب و کار مسئول تجزیه و تحلیل و کنار هم گذاشتن اطلاعات تولید شده توسط تعداد زیادی از افرادی است که با کسب و کار مربوطه در تعامل هستند، از جمله : مشتریان، کارکنان، متخصصان IT و مدیران اجرایی. تحلیلگر یک کسب و کار مسئول استخراج و شناسایی نیازهای واقعی گروه‌های ذینفع (نه فقط خواسته‌های مطرح شده توسط آنها) می‌باشد. در بسیاری از موارد فعالیت های یک تحلیلگر کسب و کار تسهیل روابط بین واحدهای سازمانی است. به ‌طور مشخص نقش تحلیلگر سازمان به دلیل تعیین نیازهای واحدهای سازمان با استفاده از قابلیت‌های IT و ایفای تقش “مترجم” بین این گروه‌ها نقشی محوری است.

با توجه به چارچوبی که استاندارد BABOK ارائه می‌دهد، تحلیلگر سازمان می‌تواند هر فردی با هر عنوان و نقش سازمانی باشد. متخصصین تحلیل کسب و کار نه تنها شامل افرادی با عنوان سازمانی تحلیلگر کسب و کار هستند، بلکه ممکن است در برگیرنده مجموعه افراد دیگر سازمان نیز (مانند تحلیلگران فرآیند، مهندسان، مدیران تولید، مشاوران سازمان، مدیران کنترل پروژه، مدیران کنترل کیفیت و غیره) باشد. وظیفه این افراد در محدوده ارائه راه‌حل (و نه اجرای آن) باقی می‌ماند. تصویر شماره ۱ سایر گروه‌هایی را که در فرآیند تحلیل کسب و کار درگیرند نشان می‌دهد.

تصویر ۱ : گروه‌های ذینفع درگیر در فرآیند تحلیل کسب و کار

استاندارد BABOK – حوزه‌های دانش  (Knowledge Areas)

حوزه‌های دانش در برگیرنده هرآن دانشی است که یک متخصص تحلیل کسب وکار می‌بایست بداند و قادر به اجرای آن باشد. با توجه به شرایط، توالی انجام این وظایف ممکن است تغییر کند. به عنوان یک قاعده کلی، می‌توان چنین بیان کرد که تحلیل یک کسب و کار با هر کدام از وظایف تصویر شماره ۲ (مدل استاندارد BABOK نسخه ۲) می‌تواند آغاز شود، اما معمولا کاندیداهای آغاز فرآیند تحلیل کسب و کار فعالیت‌های مربوط به شناسایی نیاز کسب و کار و ارزیابی عملکرد منابع است. حوزه‌های دانش لزوما فازهای مختلف یک پروژه را نشان نمی‌دهد بلکه نقشه‌ای است که فعالیتهای گوناگون از تحلیل سازمان گرفته تا فعالیتهای ارزیابی و تایید اعتبار راه‌حل را نشان می‌دهد. توجه به این مطلب حائز اهمیت است که مدل استاندارد BABOK صرفا راهنما و چارچوبی برای ایجاد درکی مشترک از تعریف مسئله و تعیین راه‌حل بین گروه‌های مختلف سازمان است و نباید با مدل عملیاتی تحلیل کسب و کار اشتباه گرفته شود.

تصویر ۲: ارتباط بین حوزه‌های دانش در استاندارد BABOK  – مجموعه وظایف، دانش و تکنیک‌های لازم به ‌منظور تعریف نیاز کسب و کار و تعیین راه‌حل هایی برای رفع آن

در ادامه به توضیح هر یک از حوزه‌های دانش در استاندارد BABOK پرداخته شده است.

حوزه‌ی برنامه‌ریزی و نظارت بر تحلیل کسب‌وکار  (Business Analysis Planning and Monitoring)

در چارچوب استاندارد BABOK، برنامه‌ریزی و نظارت، یکی از حوزه‌های کسب و کار است که مرتبط با موضوعاتی از قبیل شناسایی فعالیت‌های ضروری است. این فعالیت‌ها شامل شناسایی گروه‌های ذینفع، انتخاب تکنیک‌های تحلیلی، فرآیند متناسب با مدیریت منابع و چگونگی ارزیابی روند کار می‌باشد. وظایف این حوزه اجرای تمام وظایف مربوط به سایر وظایف تحلیل کسب و کار را کنترل می‌کند. به بیان دیگر هدف این حوزه، تعیین وظایف و گروه‌های ذینفع است. تحلیلگر در این حوزه به دنبال پاسخ به این سوال است که: “چه کاری لازم است انجام شود؟”. پاسخ به این سوال افراد و گروه‌هایی را که لازم است درگیر فرآیند شوند، وظایفی که باید انجام شود، پروسه نظارت و نیز هماهنگی با سایر بخشها را مشخص می‌کند.

تصویر ۳: الزامات، وظایف و خروجی حوزه برنامه‌ریزی و نظارت بر تحلیل کسب و کار

مهم‌ترین اقدام در این حوزه از دیدگاه استاندارد BABOK، تعیین رویکرد برنامه تحلیل کسب و کار است. منظور از تعیین رویکرد، توصیف موارد زیر است:

 • ارائه برنامه کلی فرآیند تحلیل کسب و کار
 • چارچوب زمانی
 • چگونگی اجرای وظایف
 • تکنیک‌های مورد استفاده و نتایج مورد انتظار

حوزه‌ی شناسایی نیاز  (Elicitation)

در چارچوب استاندارد BABOK، حوزه شناسایی نیاز توصیف کننده این مطلب است که تحلیلگر به‌منظور شناسایی و درک نیاز گروه‌های ذینفع و محیط کار، چگونه با این گروه‌ها تعامل می‌کند. هدف این حوزه از فعالیت‌ها ضمانت این مطلب است که نیازهای واقعی و اساسی ذینفعان و نه نیازهایی که صرفا ابراز کرده و سطحی هستند، به درستی تشخیص داده شده است. شناسایی صحیح نیاز از طریق استخراج اطلاعات از “فرم‌ درخواست” گروه‌های مختلف سازمان صورت می‌گیرد.

همانطور که در تصویر شماره ۴ دیده می‌شود، این حوزه از دانش شامل مراحل زیر است :

 • آمادگی برای شناسایی نیاز: هدف تهیه جدولی با جزئیات تعریف و تاریخ فعالیت‌های مربوط به حوزه شناسایی نیاز است
 • هدایت فعالیت‌های مربوط به شناسایی نیاز: هدف از این فعالیت‌ها استخراج اطلاعات مرتبط با نیاز گروه‌های ذینفع است
 • فعالیت‌های مرتبط با شناسایی نیاز که شامل یکی از فعالیت‌های روبرو است: برگزاری طوفان فکری، مصاحبه، مشاهده، تهیه نمونه اولیه، برگزاری کارگروه‌های آموزشی، تجزیه و تحلیل مستندات، توزیع پرسشنامه
 • ثبت نتایج حاصل
 • تایید نتایج به‌دست آمده (برخی روشها امکان ارزیابی خروجی تحلیل را با نیاز گروه‌های ذینفع در اختیار تحلیلگر قرار می‌دهند)

تصویر ۴: الزامات، وظایف و خروجی حوزه شناسایی نیاز

مدیریت منابع و ارتباطات  (Requirements Management and Communication)

این حوزه بیانگر مطالبی است که چگونگی مدیریت تعارضات، مشکلات و تغییرات را توسط تحلیلگران کسب و کار توصیف می‌کند. هدف این حوزه ضمانت حفظ توافق تیم پروژه و گروه‌های ذینفع در محدوده راه حل اتخاذ شده، منابع مورد نیاز، ارتباط آن با گروه‌های ذی نفع و حفظ دانش به‌دست آمده برای کاربری‌های آینده است.

همانطور که در تصویر شماره ۵ مشهود است، مهمترین فعالیت‌های این حوزه شامل موارد زیر است :

 • مدیریت محدوده راه‌حل ها و منابع: منظور از این وظیفه اخذ ضمانت و تایید نیازهای شناسایی شده از گروه‌های ذینفع کلیدی و گروه‌های صاحب اختیار است
 • مدیریت پیگیری منابع: این وظیفه مرتبط با شناسایی مستندات رابط بین گروه‌های ذینفع درگیر در مسئله و ارتباط بین این مستندات با سایر مستندات مربوطه است
 • حفظ منابع مورد نیاز برای استفاده مجدد: این وظیفه شامل شناسایی منابعی است که در بلند مدت برای سازمان قابل استفاده باشد و سپس ارائه تعریفی شفاف و مشخص از این منابع به ‌منظور استفاده در سایر تحلیل‌هاست
 • آماده کردن مجموعه‌ای از منابع: ارائه منابع در فرمتی استاندارد که برای تمام گروه‌های ذینفع قابل درک باشد
 • برقراری ارتباط بین منابع: این وظیفه شامل مکالمات، پیام‌ها، مستندات و ارائه‌هایی است که به‌ منظور ایجاد درک مشترکی از منابع بین گروه‌های ذینفع با تاکید بر توانایی برقراری ارتباط موثر و تبادل اطلاعات صورت می‌گیرد

تصویر ۵: الزامات، وظایف و خروجی حوزه مدیریت منابع و ارتباطات

تحلیل سازمان  (Enterprise Analysis)

این حوزه مرتبط با مسائلی است که توصیف کننده چگونگی شناسایی نیازهای کسب و کار، اصلاح و ارائه تعریفی روشن از نیاز و تعریف راه‌حلی است که قابلیت اجرا داشته باشد. این حوزه از دانش مربوط به تعریف مسئله و تحلیل، بهبود مشکل، مطالعات امکان‌سنجی و تعریف راه‌حل است.

هدف این حوزه ایجاد درکی از هدف کلی (Big picture) تحلیل است و تحلیلگر به‌دنبال پاسخ به این سوال است که: “چرا این اقدامات باید صورت بگیرد؟” ارزش این حوزه در ایجاد محیط و بنیانی است که بر مبنای آن مسائل و چالش‌های پیش‌رو مورد بررسی قرار بگیرد.

وظایف اصلی این حوزه عبارتند از :

 • تعریف نیاز سازمان
 • ارزیابی شکاف‌های نقاط قوت سازمان
 • تعیین رویکرد راه‌حل ( با هدف ارزیابی توانمندی شرکت در اجرای راه‌حل های شناسایی شده )
 • تعریف دامنه راه‌حل ( به‌ منظور مفهوم سازی راه‌حل منتخب برای افزایش درک گروه‌های ذینفع از توانمندی‌های شرکت )
 • ارائه توجیه اقتصادی راه‌حل ( با هدف بیان ارزشی که از طریق راه‌حل منتخب به سازمان افزوده خواهد شد )

تصویر ۶: الزامات، وظایف و خروجی حوزه تحلیل سازمان

تجزیه و تحلیل منابع  (Requirements Analysis)

تجزیه و تحلیل منابع به این معناست که تحلیلگران کسب و کار منابع اجرای راه‌حل ها را به ‌منظور توانمند کردن تیم پروژه با جزئیات و مهارت تشریح می‌‌کنند. این حوزه شامل تحلیل نیازهای گروه‌های ذینفع به ‌منظور ارائه راه‌حل های مرتبط با آنها و ارزیابی وضعیت فعلی کار به‌ منظور شناسایی، ارتقا، بررسی و تایید اعتبار منابع نهایی است.

هدف این حوزه از دانش، آنالیز داده‌هاست و تحلیلگر به دنبال پاسخ به این سوال است که: “راه‌حل احتمالی قرار است چه تغییری ایجاد کند؟” ارزش این حوزه در تغییر وجهه “نیاز کسب و کار” به مجموعه‌ای واضح از راه‌حل های ممکن است.

نوشته‌های با آنچه می‌خوانید

همانطور که در تصویر شماره ۷ دیده می‌شود مهمترین وظایف این حوزه عبارتند از :

 • اولویت ‌بندی منابع ( اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت هر منبع )
 • سازماندهی منابع ( تهیه مجموعه‌ای از نظرات درباره استفاده از منابع مختلف در تحقق راه‌حل مورد نظر )
 • آنالیز منابع ( تطبیق مجموعه نظرات و خواسته‌های مطرح شده توسط گروه‌های ذینفع و/یا وضعیت فعلی سازمان با شاخص‌ها، گزارش‌ها و نمودارها )
 • تعیین فرضیات و محدودیت‌ها ( تعیین فاکتورهای دیگری به‌جز منابع مورد نظر برای تحقق راه‌حل منتخب )
 • بازبینی منابع ( حصول اطمینان از اینکه کیفیت مشخصات و ویژگی‌های منابع مورد )
 • تایید اعتبار منابع ( حصول اطمینان از اینکه مشخصات و ویژگی‌های منابع مورد استفاده در تحقق هدف با کیفیت‌های مورد نظر تاثیر کفایت می‌کند)

تصویر ۷: الزامات، وظایف و خروجی حوزه آنالیز منابع

حوزه‌ی ارزیابی و اعتبارسنجی راه‌حل‌ها

در چارچوب استاندارد BABOK، ارزیابی و تایید اعتبار راه‌حل ها به این معناست که تحلیگران می‌بایست راه‌حل های پیشنهادی را به ‌منظور انتخاب بهترین و مناسب‌ترین راه‌حل برای رفع نیازها، خلاها و کمبودهای کسب و کار ارزیابی کنند. استاندارد BABOK بیان می‌کند که هدف این حوزه تضمین بهترین راه‌حل انتخاب شده است و تحلیلگر به‌دنبال پاسخ به این سوال است که : آیا راه‌حل انتخاب شده کارایی مورد نظر را در نیل به هدف مربوطه دارد؟ ارزش این حوزه از دانش در بررسی و انتخاب بین گزینه‌های موجود و ارزیابی گزینه‌هاست.

این حوزه مطابق استاندارد BABOK شامل وظایف زیر است :

 • ارزیابی راه‌حل پیشنهادی (انتخاب یک یا ترکیبی از بهترین راه‌حل ها)
 • تخصیص منابع (تخصیص منابع به راه‌حل های موجود به ‌منظور حداکثر کردن منافع و حداقل کردن هزینه‌ها)
 • ارزیابی آمادگی سازمان (ارزیابی آمادگی سازمان در بهره برداری از منافع حاصل از راه‌حل انتخابی)
 • تعیین منابع مربوط به دوره گذار (در نظر داشتن منابع لازم برای پیاده سازی همزمان راه‌حل جدید و قدیمی در دوره گذار به جایگزین شدن راه‌حل جدید)
 • اعتبارسنجی راه‌حل (حصول اطمینان از رفع نیاز همه گروه‌های ذینفع به واسطه راه‌حل مورد نظر)
 • ارزیابی عملکرد راه‌حل (پایش عملکرد راه‌حل و بازخور)

تصویر ۸: الزامات، وظایف و خروجی حوزه ارزیابی و اعتبارسنجی راه‌حل ها

شایستگی‌های اساسی تحلیلگر یک کسب‌وکار بر اساس استاندارد  BABOK

این حوزه به توصیف شایستگی‌ها، دانش، برخوردها و ویژگی‌های فردی لازم به ‌منظور پشتیبانی از فعالیت‌های تحلیل دانش می‌پردازد. هدف از بیان موارد مربوط به این حوزه، حصول اطمینان از آگاهی خواننده نسبت به مهارت‌های ضروری برای انجام وظیفه به ‌عنوان یک تحلیلگر و نیز ایجاد زمینه‌ای برای کاوش در حوزه دانش و مهارت‌هایی است که وی را در این راستا توانمند می‌سازد. تصویر شماره ۹ مجموعه‌ای از کلیه شایستگی‌های لازم برای انتخاب تحلیلگر کسب و کار را نشان می‌دهد.

همانطور که در تصویر دیده می‌شود این ویژگی‌ها شامل موارد زیر است :

 • تفکر تحلیلی و حل مسئله: تفکر خلاق، تصمیم‌گیری یادگیری مستمر.
 • مشخصات رفتاری: اخلاق، سازماندهی فردی، امانت داری.
 • دانش کسب و کار: آگاهی از فعالیت‌ها و اصول سازمان؛ آگاهی از دانش صنعت.
 • مهارت‌های ارتباطی: ارتباطات کلامی، توانایی آموزش به دیگران، ارتباطات نوشتاری.
 • مهارت‌های تعاملی: مهارت مذاکره، توانایی رهبری و اعمال نفوذ، توانایی کار گروهی.
 • کاربری نرم افزارهای مرتبط: توانایی استفاده از اپلیکیشن‌های عمومی و تخصصی مرتبط.

تصویر ۹: ویژگی‌های اساسی تحلیلگر سازمان بر اساس استاندارد  BABOK

تکنینک‌های تحلیل کسب‌وکار‌

در اجرای هر یک از حوزه‌های دانش، از مجموعه تکنینک هایی استفاده می‌شود که توضیحات مختصری از آنها در ادامه آمده است:

 • مقبولیت و ارزیابی شاخص‌ها: تعریف شرایط لازم برای تحقق و تایید راه‌حل منتخب توسط گروه‌های کلیدی ذینفع. از این تکنینک در تخصیص منابع و مناقصه‌های تجاری استفاده می‌شود.
 • تعیین بنچمارک: تعیین استانداردی از وضعیت عملکرد سازمان در مقایسه با شرکت‌های مشابه.
 • طوفان فکری: استخراج ایده‌های نو در بازه کوتاه زمانی توسط گروهی از افراد.
 • تحلیل قوانین تجاری: تعریف قواعد و اصولی که بر فرآیند تصمیم‌گیری و همچنین عملکرد سازمانی تاثیر گذار است.
 • گردآوری و مستند سازی داده: مستند سازی داده‌ها و تعاریف عبارات کلیدی مرتبط با دامنه فعالیت‌های تجاری سازمان.
 • دیاگرام‌های جریان داده: مصور سازی جریان ورود، پردازش، نگهداری و خروج داده از سازمان.
 • مدلسازی داده‌ها: توصیف فرضیات مرتبط با دامنه فعالیت‌های تجاری، روابط بین این فرضیات و اطلاعات مرتبط با آنها.
 • تحلیل تصمیمات: تحلیل فرآیند تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت، چالش‌ها و شرایط پیچیده.
 • تحیلیل مستندات: مطالعه مستنداتی که تا کنون در خصوص مسائل مشابه گرد آوری شده و ارزیابی راه‌حل های اتخاذ شده به‌ منظور مقایسه راه‌حل های موجود و راه‌حل های پیشین.
 • تخمین: پیش‌بینی هزینه‌ها و منابع مورد نیاز برای تحقق هدف مورد نظر.
 • تشکیل کارگروه‌‌های هدفمند: تشکیل جلساتی مجزا به ‌منظور یادگیری سازمانی و آشنایی با نظرات فردی درباره فرصتهای پیش‌رو.
 • تجزیه و تحلیل کاربردی: تجزیه فرآیندها و واحدهای بزرگ به المان‌های کوچکتر و ارزیابی مستقل المان‌ها.
 • آنالیز Interface: تحلیل رابطه علت و معلولی بین راه‌حل منتخب و چالش شناسایی شده.
 • مصاحبه: کسب اطلاعات از فرد یا افراد صاحب اطلاعات مرتبط با حوزه مورد بررسی و مستند سازی پاسخ‌ها.
 • فرآیند یادگیری سازمانی: مطالعه مستندات و گزارش‌های گذشته به‌ منظور یادگیری از فرصت‌ها و تجربیات مشابه.
 • شاخص‌های کلیدی عملکرد: ارزیابی عملکرد راه‌حل منتخب.
 • تحلیل منابع غیر کاربردی: توصیف عملکرد مشخصات کاربردی و مورد نیاز یک سیستم و حذف مشخصات غیر ضروری.
 • مدلسازی سازمان: توصیف روابط، مسئولیت‌ها و ساختارهای گزارش‌دهی به منظور همسو سازی ساختار با اهداف سازمانی.
 • ردیابی مشکل: ردیابی، مدیریت و رفع نواقص، مشکلات و ریسک‌ها از طریق فعالیت‌های تحلیل سازمان.
 • مدلسازی فرآیند: درک بهتر نقش‌ وظایف درون بخش‌های سازمان.
 • تهیه نمونه اولیه: توصیف رابط های کاربری سازمان و یکپارچه‌سازی اطلاعات حاصل از کانالهای مختلف.
 • برگزاری کارگروههای جذب منابع: روشی ساختارمند برای جذب منابع.
 • آنالیز ریسک: شناسایی و مدیریت حوزه‌های تاثیر گذار و غیر قطعی بر سازمان و راه‌حل منتخب.
 • آنالیز ریشه‌یابی : ریشه‌یابی علل اصلی مسئله.
 • سناریورها و مطالعات موردی: کسب اطلاعات از نحوه تعامل اهداف، نقش‌ها و سازمان با یکدیگر.
 • مدلسازی قلمرو: تعیین قلمرو تحلیل و محدوده راه‌حل.
 • دیاگرام‌های توالی: مدلسازی منطق توالی سناریوها با استفاده از نمایش جریان اطلاعات بین بخش‌های مختلف سازمان.
 • نمودار حالات: نمایش چگونگی تغییر رفتار بخشها در صورت بروز رویدادهای مختلف.
 • تحقیقات ساختار یافته: بررسی و تحقیق به‌ منظور جذب، بازبینی و اعتبارسنجی منابع.
 • پرسشنامه و نظرسنجی: کسب اطلاعات از تعداد زیادی از افراد در بازه زمانی نسبتا کوتاه.
 • آنالیز SWOT: ابزاری قدرتمند و پرسرعت برای بررسی وضعیت فعلی سازمان تحت شرایط تغییر.
 • نیازمندی‌های کاربر: ارائه توصیفاتی کوتاه درباره مزایای خروجی راه‌حل از منظر کارکردهای مورد نیاز کاربر.
 • ارزیابی خریدار: ارزیابی توانمندی خریدار بالقوه در برآورده کردن تعهدات مربوط به خدمت یا محصول.

جمع ‌بندی

استاندارد تحلیل مجموعه دانش کسب وکار، BABOK، چارچوبی جهانی و شناخته شده در تحلیل کسب و کار است. راهنمای BABOK  منعکس کننده این واقعیت است که تحلیل کسب و کار پیوسته در حال تکامل و نزدیک شدن به کاربری عملی در بسیاری از جنبه‌ها و حوزه هاست. این استاندارد تعیین کننده مهارت‌ها و دانشی است که مدیران از کارمندان تحلیلگر ماهر در حوزه کسب و کار انتظار دارند. خلاصه تمام آنچه گفته شد در تصویر شماره ۱۰ دیده می‌شود.

راهنمای BABOK چارچوبی است که وظایف تحلیلگر سازمان را تعریف می‌کند. این وظایف به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم در راستای اهداف سازمان است. همچنین شامل کلیه شایستگی‌ها، دانش و مهارت‌های لازم برای گزینش افراد ذی ‌صلاح به عنوان تحلیلگر کسب و کار است. لازم به ذکر است که این راهنما نشان دهنده فرآیندهای لازم به‌منظور اجرای فرآیند تحلیل کسب و کار نیست. این مستند نیز شامل مفاهیم کلیدی در خصوص تحلیل کسب و کار، حوزه‌های دانش، شایستگی‌های ضروری و توضیحات مختصری درباره تکنیک‌های رایج در تحلیل کسب و کار است.

تصویر ۱۰: هدف کلی استاندارد  BABOK

منابع

 • A Guide to The Business Analysis Body of Knowledge, version 2.0. (2009). International Institute of Business Analysis
 • Bernnan, K. (2009, March 22). An Overview of Version 2.0 of The BABOK Guide [Slide Share]. Retrieved from http://www.slideshare.net/IIBA/babok-version-2
 • QBI Institute. (2012, July 15). BA Techniques BABOK [Slide Share]. Retrieved from http://www.slideshare.net/IT-BA-Certification/ba-techniques-babok

۲ نظر در “استاندارد BABOK: راهنمای تحلیل کسب‌وکار”

 1. برای تحلیل و ارائه راه حل به کسب و کارهای ایرانی و کمک به استاندارد سازی اونا بر اساس استاندارد babok منابع فارسی کمی در دسترس هست. ممنون از مطلب جامعی که ارائه کردین. اگر مطالب دیگری در زمینه تحلیل کسب و کار دارین لطفا در سایت بگذارین.

  1. سلام دوست عزیز،
   ممنون از حسن نظر شما،
   بله پست های بیشتری در زمینه تحلیل کسب و کار روی بلاگِ مدیر قرار خواهیم داد.
   پیروز باشید

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق مادی و معنوی سایت بلاگِ مدیر متعلق به شیما مسائلی است | 2018 | Blogemodir.com