ذهنیت موسس: ۷ راز موفقیت در بازارهای پر رقابت

ذهنیت موسس: ۷ راز موفقیت در بازارهای پر رقابت

با ورود رقبای جدید، باید قواعد جدیدی برای رقابت ایجاد کنید. اینجا دیدگاه کتاب ذهنیت موسس را درباره هفت راز موفقیت در بازارهای پر رقابت را بخوانید. راز موفقیت کسب و کار کارآفرینی تا حدودی شبیه موج سواری است. شما دل را به دریا می‌زنید و تا رسیدن امواج، صبر می‌کنید....