در قسمت اول سری مقالات “استاندارد BABOK” گفتیم که BABOK (مخفف: Business Analysis Body of Knowledge) به معنای تحلیل مجموعه دانش کسب و کار، استانداردی است که توسط شرکت IIBA (International Institute of Business Analysis) به‌منظور کمک به مدیران سازمان در شناسایی مشکل، شناسایی راه‌حلها و انتخاب راه‌حل مناسب با استفاده از انواع تکنیک‌ها تهیه و عرضه شده است. هدف این مدل ایجاد درک مشترکی از وضعیت سازمان برای همه گروه‌های ذینفع است. مستند حاضر، به‌منظور معرفی چارچوب BABOK گردآوری شده است و به بیان مطالب زیر می‌پردازد :

 • نقش تحلیلگر (BA: Business Analyst) در سازمان؛
 • شایستگی‌های ضروری در تحلیلگر سازمان؛
 • تکنیک‌هایی مورد استفاده؛
 • و حوزه‌های دانش.

اکنون به ادامه معرفی هریک از حوزه‌های دانش در “راهنمای BABOK” می‌پردازیم:

استاندارد BABOK – مدیریت منابع و ارتباطات (Requirements Management and Communication)

این حوزه بیانگر مطالبی است که چگونگی مدیریت تعارضات، مشکلات و تغییرات را توسط تحلیلگران کسب و کار توصیف می‌کند. هدف این حوزه ضمانت حفظ توافق تیم پروژه و گروه‌های ذینفع در محدوده راه حل اتخاذ شده، منابع مورد نیاز و ارتباط آن با گروه‌های ذی نفع، و حفظ دانش به‌دست آمده برای کاربری‌های آینده است.

همانطور که در تصویر ۴ مشهود است، مهمترین فعالیت‌های این حوزه شامل موارد زیر است :

 • مدیریت محدوده راه‌حل ها و منابع : منظور از این وظیفه اخذ ضمانت و تایید نیازهای شناسایی شده از گروه‌های ذینفع کلیدی و گروه‌های صاحب اختیار است.
 • مدیریت پیگیری منابع : این وظیفه مرتبط با شناسایی مستندات رابط بین گروه‌های ذینفع درگیر در مسئله و ارتباط بین این مستندات با سایر مستندات مربوطه است.
 • حفظ منابع مورد نیاز برای استفاده مجدد : این وظیفه شامل شناسایی منابعی است که در بلند مدت برای سازمان قابل استفاده است و سپس ارائه تعریفی شفاف و مشخص از این منابع به ‌منظور استفاده در سایر تحلیل‌هاست.
 • آماده کردن مجموعه‌ای از منابع : ارائه منابع در فرمتی استاندارد که برای تمام گروه‌های ذینفع قابل درک باشد.
 • برقراری ارتباط بین منابع : این وظیفه شامل مکالمات، پیام‌ها، مستندات و ارائه‌هایی است که به‌منظور ایجاد درک مشترکی از منابع بین گروه‌های ذینفع با تاکید بر توانایی برقراری ارتباط موثر و تبادل اطلاعات صورت می‌گیرد.

الزامات، وظایف و خروجی حوزه مدیریت منابع و ارتباطاتتصویر ۳ : الزامات، وظایف و خروجی حوزه مدیریت منابع و ارتباطات

استاندارد BABOK – تحلیل سازمان (Enterprise Analysis)

این حوزه مرتبط با مسائلی است که توصیف کننده چگونگی شناسایی نیازهای کسب و کار، اصلاح و ارائه تعریفی روشن از نیاز، و تعریف راه‌حلی است که امکان اجرا داشته باشد. این حوزه از دانش مربوط به تعریف مسئله و تحلیل، بهبود مشکل، مطالعات امکان‌سنجی، و تعریف راه‌حل است.

هدف این حوزه ایجاد درکی از هدف کلی (Big picture) تحلیل است و تحلیلگر به‌دنبال پاسخ به این سوال است که : چرا این اقدامات باید صورت بگیرد؟ ارزش این حوزه در ایجاد محیط و بنیانی است که بر مبنای آن مسائل و چالش‌های پیش‌رو مورد بررسی قرار گیرند.

وظایف اصلی این حوزه عبارتند از :

 • تعریف نیاز سازمان
 • ارزیابی شکاف‌های نقاط قوت سازمان
 • تعیین رویکرد راه‌حل ( با هدف ارزیابی توانمندی شرکت در اجرای راه‌حل های شناسایی شده )
 • تعریف دامنه راه‌حل ( به‌منظور مفهوم سازی راه‌حل منتخب برای افزایش درک گروه‌های ذینفع از توانمندی‌های شرکت )
 • ارائه توجیه اقتصادی راه‌حل ( با هدف بیان ارزشی که از طریق راه‌حل منتخب به سازمان افزوده خواهد شد )

الزامات، وظایف و خروجی حوزه تحلیل سازمان

تصویر ۴ : الزامات، وظایف و خروجی حوزه تحلیل سازمان

استاندارد BABOK – تجزیه و تحلیل منابع (Requirements Analysis)

تجزیه و تحلیل منابع به این معناست که تحلیلگران کسب و کار منابع اجرای راه‌حل ها را به‌منظور توانمند کردن تیم پروژه با جزئیات و مهارت تشریح می‌‌کنند. این حوزه شامل تحلیل نیازهای گروه‌های ذینفع به‌منظور ارائه راه‌حل های مرتبط با آنها و ارزیابی وضعیت فعلی کار به‌منظور شناسایی، ارتقا، بررسی و تایید اعتبار منابع نهایی است.

هدف این حوزه از دانش، آنالیز داده‌هاست و تحلیلگر به دنبال پاسخ به این سوال است که : راه‌حل احتمالی قرار است چه تغییری ایجاد کند؟ ارزش این حوزه در تغییر وجهه “نیاز کسب و کار” به مجموعه‌ای واضح از راه‌حل های ممکن است.

همانطور که در تصویر ۵ دیده می‌شود مهمترین وظایف این حوزه عبارتند از :

 • اولویت‌بندی منابع ( اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت هر منبع )
 • سازماندهی منابع ( تهیه مجموعه‌ای از نظرات درباره استفاده از منابع مختلف در تحقق راه‌حل مورد نظر )
 • آنالیز منابع ( تطبیق مجموعه نظرات و خواسته‌های مطرح شده توسط گروه‌های ذینفع و/یا وضعیت فعلی سازمان با شاخص‌ها، گزارش‌ها، و نمودارها )
 • تعیین فرضیات و محدودیت‌ها ( تعیین فاکتورهای دیگری به‌جز منابع مورد نظر، برای تحقق راه‌حل منتخب )
 • بازبینی منابع ( حصول اطمینان از اینکه کیفیت مشخصات و ویژگی‌های منابع مورد )
 • تایید اعتبار منابع ( حصول اطمینان از اینکه مشخصات و ویژگی‌های منابع مورد استفاده در تحقق هدف با کیفیت‌های مورد نظر تاثیر کفایت می‌کند )

الزامات، وظایف و خروجی حوزه آنالیز منابع

تصویر ۵ : الزامات، وظایف و خروجی حوزه آنالیز منابع

در مقاله‌ی آینده با قسمت سوم (آخرین قسمت) از مجمومه مقالات استاندارد BABOK : راهنمای تحلیل کسب و کار با ما همراه باشید.

نوشته خوبی بود؟ با دوستانتان به اشتراک بگذارید