مدیریت تعارض: ۲۰ نشانه‌ی ظریف از زورگویی در محیط کار

مدیریت تعارض: ۲۰ نشانه‌ی ظریف از زورگویی در محیط کار

اگر تصور می‌کنید که زورگویی‌های محیط کار، کارمندان شما را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، در اشتباهید. یک نفر از بین هر چهار نفر در محیط کار مورد زورگویی قرار می‌گیرد و در تحقیق دیگری (البته در کشور ایالات متحده آمریکا) نشان داده شد که از بین هر سه نفر یک نفر، محیط کاری را به...
مدیریت تعارض: زورگویی در محیط کار را چگونه کنترل کنیم؟

مدیریت تعارض: زورگویی در محیط کار را چگونه کنترل کنیم؟

زورگویی در محیط کار مسئله‌ای شایع و رایج است. یکی از اشکال تعارض، زورگویی در محل کار است و باید به درستی مدیریت شود. نتیجه تحقیقی در آمریکا درباره رضایت از محیط کار نشان می‌دهد که از بین هر ۳ نفر، ۱ نفر بیان کرده که محیط کار عذاب آور است. در این مقاله درباره‌ی...
زمانیکه یکی از کارکنان یا نماینده نام تجاری شما از شرکت انتقاد می‌کند

زمانیکه یکی از کارکنان یا نماینده نام تجاری شما از شرکت انتقاد می‌کند

مدیران ارشد از اینکه نمایندگان برند تجاری شرکت از آنها انتقاد کنند واهمه دارند زیرا این مسئله منعکس کننده عملکرد ضعیف شرکت است. اینجا درباره واکنش صحیح بخوانید. اخیرا چند تن از نمایندگان و سفیران مشهور برند تجاری شرکت Under Armour از این شرکت بابت جمله چاپلوسانه مدیر...