۵ سوالی که شخصیت فرد تازه وارد را برای شما فاش می‌کند

۵ سوالی که شخصیت فرد تازه وارد را برای شما فاش می‌کند

از شخصیت شناسی افرادِ غریبه چه می‌دانید؟ بار اولی که “دیگران مهم” زندگی‌مان را به عنوان غریبه ملاقات می‌کنیم، نمی‌دانیم که چه رابطه‌ای با آنها خواهیم داشت. اما آیا واقعا از دفعه اول نمی‌توان فهمید؟ شخصیت شناسی واقعیت این است که آشنایی با افراد جدید بهترین...
این ۱۰ کلمه را در مکالمات خود به کار ببرید و با آن هر چه می‌خواهید به دست بیاورید

این ۱۰ کلمه را در مکالمات خود به کار ببرید و با آن هر چه می‌خواهید به دست بیاورید

در مکالمه بعدی که می‌خواهید چیزی را به دست بیاورید -فرقی نمی‌کند که افزایش حقوق است، یا آخرین خوراکی مانده در ظرف- این ۱۰ کلمه به شما کمک می‌کند آن را به‌دست آورید. کلماتی که روزانه به کار می‌بریم -چه خودمان متوجه این تاثیر باشیم، و چه نباشیم- واقعیت ما را تغییر...
زمانیکه یکی از کارکنان یا نماینده نام تجاری شما از شرکت انتقاد می‌کند

زمانیکه یکی از کارکنان یا نماینده نام تجاری شما از شرکت انتقاد می‌کند

مدیران ارشد از اینکه نمایندگان برند تجاری شرکت از آنها انتقاد کنند واهمه دارند زیرا این مسئله منعکس کننده عملکرد ضعیف شرکت است. اینجا درباره واکنش صحیح بخوانید. اخیرا چند تن از نمایندگان و سفیران مشهور برند تجاری شرکت Under Armour از این شرکت بابت جمله چاپلوسانه مدیر...